Onderneming Produkten Diensten Nieuws Partners ASP Demo
Home
Visie
Historie
Referenties
Jobs
ContactOnderneming - Visie

De wereldwijde ERP markt biedt enerzijds een groot aantal oplossingen voor bedrijfssoftware, anderzijds biedt zij nauwelijks een oplossing die recht doet aan de behoeften van het individuele Midden- en klein bedrijf. De grote systemen vereisen grote investeringen voor licenties en bedrijfsspecifieke aanpassingen. De kleinere systemen zijn doorgaans gesloten oplossingen, inflexibel en de grenzen ervan zijn snel bereikt.
Geen van de oplossingen is van meet af aan voor het internet ontworpen.
Het MKB heeft behoefte aan betaalbare bedrijfssoftware die zich aan zijn bedrijfsprocessen aanpast, en de voordelen van het internet voor hen bereikbaar maakt.

Voorraadadministratie, financieele administratie, inkoop en verkoop over het internet

Een modern ERP systeem benut de mogelijkheden van het internet ten volle. Dit brengt een grote mate van mobiliteit aan uw bedrijfsprocessen en een wereldwijde bereikbaarheid. De standaard webbrowser als interface geeft de mogelijkehid uw systeem overal ter wereld te bereiken, voor buitendienstmedewerkers , klanten, leveranciers, accountants. E-commerce wordt kinderspel.

Groei zonder grenzen

Bedrijfssoftware moet met het bedrijf mee kunnen groeien. Grenzen aan de opschaalbaarheid moeten vanuit architectonisch oogpunt al zijn uitgesloten. Kleine bedrijven moeten hetzelfde systeem kunnen gebruiken als de grote.

Platformonafhankelijkheid

Een ERP moet vanaf iedere werkplek ter wereld bereikbaar zijn., onafhankelijk van hardware of besturingssyteem. Een webbrowser is op ieder systeem beschikbaar en stelt geen zware eisen aan de hardware.
Met dit Thin-Client concept is een ERP systeem op een palmtop of GSM bedienbaar.

Database onafhankelijkheid

De keuze van een database moet de keuze van een onderneming zijn, niet die van de ERP leverancier.

Releasebestendigheid

Deze eis stellen bedrijven pas na de eerste releasewissel van hun ERP systeem, nadat ze diep in de buidel hebben moeten tasten. Eerst moest een nieuwe licentie worden betaald, en vervolgens bleek dat alle bedrijfsspecifieke aanpassingen opnieuw geprogrammeerd dienden te worden.
Dit is te voorkomen met een systeem dat het ERP basissysteem en toepassingen van elkaar gescheiden houdt.

Aanpasbaarheid, Uitbreidingsmogelijkheden, flexibiliteit, Efficiëntie

Ieder ERP systeem moet aan de behoefte van het individuele bedrijf aangepast kunnen worden. Iedere branche heeft zijn bijzonderheden, geen bedrijf is gelijk.
Nieuwe functies en gebruikersschermen vereisen doorgaans een aanpassing van de database structuur, en zijn bij klassiek eERP systemen een zaak van specialisten.
In onze visie is dit het werk van ontwikklingshulpmiddelen, die het proces van aanpassen in hoge mate automatiseren en daarmee een hoge mate van flexibiliteit tegen aanvaardbare kosten mogelijk maakt.

Openheid zonder grenzen

In de optimale situatie maken architectuur en hulpmiddelen het mogelijk dat het bedrijf zelf de aanpassingen aan haar ERP systeem maakt. In korte tijd en zonder specialistische know how.
Bestaande software van andere leveranciers moet over een standaard interface in het ERP systeem kunnen worden geïntegreerd. Dat wiel moet niet telkens opnieuw worden uitgevonden.

ESS

Onze visie hebben we verwerkt in ons ERP systeem. De Enterprise Solution Server.
Alg.leverings voorwaarden
Copyright
Aansprakelijkheid
Contact